Sie sind hier: Erlebnisführer / Böhmisches Erzgebirge / Osek - Litvinov - Most / Duchcov  / Casanova

Casanovas Eiche

Die legendäre Casanovas Eiche musste nach einem Blitzschlag Ende 80er Jahre des 20. Jhs. beseitigt werden. Eine neue wurde am 2.6.2005 gepflanzt. Das letzte Portrait G.Casanovas malte sein Bruder Francesco im Jahr 1796.

Giacomo Casanova

Letos si připomínáme 210. výročí úmrtí světoznámého Giacoma Casanovy, jehož život se uzavřel dne 4. června 1798 na duchcovském zámku.

Rodák z italských Benátek (nar. 2. 4. 1725) zde prožil posledních třináct let – oficiálně jako knihovník hraběte Josefa Karla Emanuela z Valdštejna. Ve skutečnosti se však právě zde proměnil z přelétavého dobrodruha v jedinečného spisovatele, jehož prvním světovým bestselerem se stala kniha „Můj útěk z olověných komor benátských“, která byla napsána v Duchcově a vyšla v Praze (i když v tiráži je fingovaně uvedeno Lipsko) v roce 1787.

Nejznámějším dílem jsou pak samozřejmě francouzsky psané Casanovovy „Paměti“, nesčíslněkrát publikované pod titulem „Historie mého života“, které však vešly ve známost až dlouho po autorově smrti.

Z pochopitelných důvodů se inventura jeho nejvýznamnějších milostných dobrodružství dostala ke slovu v cenzurované podobě až v letech 1822 až 1828, kdy vycházely v Brockhausově nakladatelství v německém překladu. Necenzurované vydání, v letech 1960 až 1962 vydané ve stejném nakladatelství, se českého překladu dosud nedočkalo.

V době světové obliby literatury sci-fi stále ještě čeká na moderní překlad a zpracování Casanovův „Icosameron“, sice poněkud zdlouhavý, ale velkými nápady hýřící vědecko-fantastický román, napsaný rovněž v Duchcově.

Evropan G. Casanova byl typickou postavou osmnáctého století: byl básník, jazykovědec, teolog, přírodovědec, hudebník, dějepisec, kritik, diplomat, alchymista a obchodník. Jeho životem a dílem se zabývají četní badatelé, přináší však i inspiraci umělcům mnoha žánrů. V Duchcově se na jeho počest konají letos již 14 let Casanovské slavnosti.  

V.Bartošková 2008