Sie sind hier: Erlebnisführer / Böhmisches Erzgebirge / Osek - Litvinov - Most / Duchcov  / Musikalische Traditionen

Statuen von B. Smetana und L. van Beethoven in Duchcov

    V parku Bedřicha Smetany v Duchcově se nacházejí sochy dvou hudebních velikánů, českého skladatele Bedřicha Smetany a německého Ludwiga van Beethovena. Vytvořil je duchcovský rodák a významný  akademický sochař německé národnosti Hermann Zettlitzer. Narodil se  v roce 1901 v rodině železničáře. Studoval na mistrovské škole Akademie výtvarných umění ve Vídni a po studiích se vrátil do Duchcova. V roce 1937 přesídlil do Berlína a stal se uznávaným německým umělcem. Konec války prožil jako voják, po válce žil v bídě a nouzi nejdříve v Berlíně a pak přesídlil do Bischofswiesenu. Až v roce 1957 mu bylo úředně potvrzeno, že svými díly  nepodporoval nacismus.

     Obě busty jsou spolu svázány pohnutou historií. Byly vytvořeny na počátku 30. let z podnětu demokratických Němců jako reakce na nacionalistické provokace se střety s českým obyvatelstvem. Nejdříve byl 28. 10. 1932 v parku s tehdejším názvem Masarykovy sady  odhalen pomník Bedřicha Smetany a 20.11 1932 pomník Ludwiga van Beethovena. Odhalení se tehdy stalo významnou událostí v celém severočeském regionu.  Konalo se pod heslem „Hudba sbližuje národy“ a bylo provázeno bohatým kulturním programem, zejména koncerty z děl obou hudebních géniů.

    V roce 1938 byl nejdříve z parku odstraněn pomník B. Smetany a v roce 1945 pak pomník Ludwiga van Beethovena. V roce 1946  byla  u vchodu do parku znovu odhalena busta Bedřicha Smetany a v roce 1966 byla socha Ludwiga van Beethovena umístěna do zámecké zahrady. Ke společnému umístění obou soch na původním místě došlo až po sedmdesáti letech.V rámci Sasko-českého hudebního festivalu, 29. června 2002, při příležitosti německé podpory našeho vstupu do Evropské unie.

                                                                                           Věra Bartošková