Sie sind hier: Erlebnisführer / Böhmisches Erzgebirge / Osek - Litvinov - Most / Duchcov  / Walther von der...

Walther von der Vogelweide - Denkmal

Duchcov se může pyšnit tím, že se v něm možná narodil středověký potulný pěvec, lyrik německé milostné poezie, minnesänger, ale i filosof, politický spisovatel a břitký satirik Walther von der Vogelweide. Jeho uměleckým krédem a celoživotním úsilím bylo DOBRO, PRAVDA, KRÁSA. Láska (Minne) pak prolíná celým jeho dílem.     

O místo jeho narození se přetahuje několik zemí, kromě Francie, Švýcarska, Švábska a Tirol se shodou náhod a okolností tato významná událost týká i Čech a konkrétně Duchcova. V městské duchcovské knize se v období mezi roky 1389 – 1404 vyskytuje celá řada jmen Vogelweide a mezi nimi i jeden Walther. Právě ten byl majitelem městského pozemku, který mu postoupila bohatá a urozená šlechta Hrabišiců.     

Dvorní rada a historický badatel  Hermann Hallwich z Vídně podrobil koncem 19. století odkryté prameny důkladnému studiu a z jeho iniciativy byl v Duchcově založen spolek pro zhotovení pomníku. Základním vkladem 5000 korun přispěl samotný dvorní rada, hrabě Valdštejn přidal 1000 korun a přidali se další. Sochu vytvořil vídeňský sochař Heinrich Scholze a model odlila firma Frömmel a synové ve Vídni. Pomník byl odhalen 20. srpna 1911 v parku u rybníka Barbory. Socha se váže k jeho veršům z básně „Jmění, čest, boží milost“, o které se badatelé domnívali, že nemohla být napsána nikde jinde, než v Duchcově:  

Já seděl na kameně,

Měl loket na koleně

A nohy křížem, bradu v dlani,

Též jednu tvář a v zadumání

Jsem mnoho myslil na to,

Jak člověk, celkem vzato

Má na tom světě žíti.                                         (úryvek)       

Odhalení pomníku v Duchcově se stalo významnou událostí, o které se referovalo v evropském i zámořskem tisku.      

V roce 1938, v rozjitřených politických událostech v pohraničí a expanzí nacismu byla socha odstraněna, ale naštěstí uložena v duchcovském muzeu.  Až v roce 1991 byla obnovena a 6. 10.  slavnostně odhalena za účastí českého a německého velvyslance.