Nacha'zíte se zde: Turistický průvodce / Kraj Augustursburg ve Stříbrném Krušnohoří

Sehenswertes Rechts und Links der Alten Salzstraße

Makrtplatz Oederan
Marktplatz Oederan
Schloss und Stadt Augustusburg
Schloss und Stadt Augustusburg
Wehrgangskirche Dörnthal
Wehrgangskirche Dörnthal
Standseilbahn Erdmannsdorf-Augustusburg

Společnost pro rozvoj území krušnohorského předhůří

Region Augustusburg zaujímá plochu 274 km2 a nachází se mezi městy
Chemnitz a Freiberg na severním okraji Krušnohoří. K tomuto regionu patří
3 města a 6 obcí s celkovým počtem 48 tisíc obyvatel přičemž většina obcí
čítá méně než 2 tisíce obyvatel. Vesnice a města v tomto území nabízí zázemí
pro bydlení, které je přátelské rodině, blízké přírodě a pro obyvatele města
Chemnitz plní současně i funkci ozdravně-rekreační. V tomto regionu má
zámek Augustusburg coby někdejší lovecké sídlo šlechtického rodu Wettin
mimořádnou pozici v nadregionálním turismu. Další turistické vrcholy jsou
zámky Lichtenwalde a Sachsenburg, středověké sídliště "Bleiburn" v
Sachsenburgu, park miniatur "Malé Krušnohoří" v Oederanu, golfové hřiště
v Gahlenz, letní bobová dráha v Augustusburgu a řada muzeí, jako např.
Tkalcovské muzeum Oederan či Vesnické muzeum Gahlenz. Četná ubytovací
zařízení zvou k pobytu. Region se hospodářsky vyznačuje středním stavem
průmyslu a řemeslnými podniky se silnou místní vazbou. 1 700 podniků
zaměstnává přes 10 tisíc pracovníků. Historicky zde vyrostl kovo- a kožedělný
průmysl jakož i opracování dřeva zvláště v oblasti hračkářství, nábytku a
uměleckých řemesel. Téměř 70% plochy regionu je zemědělské, především
zelené plochy a pastviny. Těžištěm je živočišná výroba a chov mléčného
skotu. Na této bázi je zde činné nadregionální potravinářské hospodářství a
potravinářský průmysl, jako např. Řeznictví Richter Oederan.
Území disponuje svými 21% značným dílem lesních ploch, které se
rozprostírají na příkrých převisech říčních údolí, ale i ve větších souvislých
plochách.

Společnost pro rozvoj území krušnohorského předhůří Region Augustusburg e.V.
Oblastní manažérka ILE-Regionu "Region Augustusburg"
Birgit Fischer
ulice Gahlenzer Strasse 65
D 09569 Oederan Obecní část Gahlenz
e-mail: augustusburgerland@sat-kabel-online.de
tel.: + 49 37292 28 97 66