Osek

Zemský hrad Osek

Strategicky významné území pod Krušnými horami mělo pro přemyslovský stát velkou hodnotu, zvláště v souvislosti s řadou obchodních (solných) cest, chráněných mj. z Bíliny a Oseka. Tam je uváděn neurčitý zemský hrad, o kterém je ojedinělá zmínka až ve staré listině z roku 1207. V historických písemných pramenech nemá vážnější oporu a už vůbec nebyl podpořen archeologickým průzkumem. Opakovaně se objevuje již jen v úvahách historiků, kteří soudí, že mohl existovat v 11. a 12. století a pravděpodobně mohl být pevností, kontrolující celou oblast. (Vybudováním podobného strážního hradu v Chlumci byla po vpádu míšeňského markraběte Ekkeharta v roce 1040 posílena ostraha tamní „srbské“ cesty.) Známý badatel Bedřich Bernau tvrdí, že hrad Osek stával na západním výběžku horského hřbetu nad nynějším klášterem. Jelikož se tam dosud neobjevily žádné zbytky kamenného zdiva, mohl být vystavěn nejvýše z dřevěných palisád a asi sloužil k ochraně staré obchodní stezky; sotva však mohl být vladyckým nebo dokonce knížecím sídlem, když nedaleko odtud měli Hrabišicové (byť přesně nevíme od kdy) kamenný Hrabišín.